Chor trifft BigBand – “Good Vibration” meets “Blue Light Big Band”

Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Anfragen an info@pfalzfotos.de.